Chứng Nhận Đăng Ký FDA Mỹ
Chứng Nhận Đăng Ký FDA Mỹ
Halal
Halal
ISO 17025:2017 (Giấy Chứng nhận Phòng Lab)
ISO 17025:2017 (Giấy Chứng nhận Phòng Lab)
ASC
ASC
BAP (có khả năng cung cấp sản phẩm lên đến 4 sao)
BAP (có khả năng cung cấp sản phẩm lên đến 4 sao)
SA 8000:2014
SA 8000:2014
ISO 22000:2018 (Quản lý chất lượng và An toàn Thực phẩm)
ISO 22000:2018 (Quản lý chất lượng và An toàn Thực phẩm)
ISO 9001:2015
ISO 9001:2015
HACCP CODEX National
HACCP CODEX National
HACCP CODEX International
HACCP CODEX International
BRC
BRC