BRC

Lượt xem: 329

Bài viết liên quan
HACCP CODEX International
HACCP CODEX International
05-06-2023
HACCP CODEX National
HACCP CODEX National
05-06-2023
ISO 9001:2015
ISO 9001:2015
05-06-2023
ISO 22000:2018 (Quản lý chất lượng và An toàn Thực phẩm)
ISO 22000:2018 (Quản lý chất lượng và An toàn Thực phẩm)
05-06-2023
SA 8000:2014
SA 8000:2014
05-06-2023
BAP (có khả năng cung cấp sản phẩm lên đến 4 sao)
BAP (có khả năng cung cấp sản phẩm lên đến 4 sao)
05-06-2023
ASC
ASC
05-06-2023
ISO 17025:2017 (Giấy Chứng nhận Phòng Lab)
ISO 17025:2017 (Giấy Chứng nhận Phòng Lab)
05-06-2023
Halal
Halal
08-08-2023
Chứng Nhận Đăng Ký FDA Mỹ
Chứng Nhận Đăng Ký FDA Mỹ
05-06-2023